Mifologiya va fan haqida
 

Mifologiya va fan - bu ikki atama bo'lib, ularning ma'nolari va tushunchalari bir-biridan farq qiladi. Mifologiya afsonalarni o'rganish bilan shug'ullanadi. Qiyosiy mifologiya mavzusi turli madaniyatlarning turli afsonalarini qiyosiy o'rganish bilan shug'ullanadi.

Boshqa tomondan, fan eksperimentlar va tushuntirishlar orqali bilimlarni tizimli tahlil qilishni anglatadi. Bu ikki atama o'rtasidagi asosiy farqdir. Tabiatdagi fizik, noorganik va organik elementlarning muntazam harakati bilan fan shug'ullanadi. Boshqacha aytganda, tabiatdagi elementlarning xususiyatlari va xususiyatlari bilan shug'ullanadi.

Boshqa tomondan, mifologiya insonning paydo bo'lishidan oldin mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan belgilar bilan shug'ullanadi. Afsonalarning ba'zi qahramonlari xudolar, g'ayritabiiy mavjudotlar va ba'zan odamlardir. Afsonalardan farqli o'laroq, mifologiya haqiqiy voqealar bilan shug'ullanadi, deb ishoniladi.

Mifologiya dunyo hozirgi shakllanishidan oldin sodir bo'lgan afsonalar bilan shug'ullanadi. Qisqasi, bu ibtidoiy hodisalar bilan shug'ullanadi. Boshqa tomondan, fan aniq haqiqatlar va dalillar bilan bog'liq. U asosli printsiplarning dalillari va haqiqatlariga asoslanadi. Bu, shuningdek, ushbu ikki atama o'rtasidagi muhim farqdir.

Mifologiyani hech qachon bo'lmagan narsa deb bahslash mumkin. Boshqa tomondan, fanni asossiz narsa deb bahslash mumkin emas. Buning sababi, har bir ilmiy haqiqat tajribaga asoslangan. Mifologiya tajribaga asoslanmagan. Bu rivoyat va tushuntirishga asoslangan. Mifologik belgilar mavjudligini aniq isbotlab bo'lmaydi.

Ilmiy bilim bu ishonchli bilimdir, ammo mifologik bilimlarni ishonchli bilim deb atash mumkin emas. Tabiatdagi naqshlarni kashf etish uchun ilm-fan deb atash mumkin. Boshqa tomondan, mifologiya insonni din va madaniyatga yaqinlashtiradi. Bu ikki atama o'rtasidagi farqlar, aniqrog'i, ilm-fan va mifologiya.