Menejment va menejment
  

Boshqaruv va boshqaruv - bu tashkilotni samarali va samarali boshqarish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega bo'lgan so'zlar. Boshqaruv organlari va menejerlar ikkalasi ham tashkilot ichida xizmat qilishiga qaramay, ularning vazifalari va majburiyatlari aniq ko'rsatib o'tilgan. Ikki kontseptsiya o'rtasida hech qanday farq yo'q va ikkalasi ham tashkilotni oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun uni boshqarish uchun boshqarish bilan bog'liq. Aslida, so'zlarni bir-birining o'rnida ishlatadiganlar ko'p. Biroq, ushbu maqolada ta'kidlanadigan nozik farqlar mavjud.

Boshqaruv

Biz siyosat yuritish va uni amalga oshirish yoki amalga oshirish kabi boshqaruv va menejment o'rtasida juda sodda bo'linish endi suvni ushlab turmaydigan davrda yashayapmiz. Bu, ayniqsa, tashkilotlarning moliyaviy kutishlari ko'payib borgan va kompaniyada boshqaruv organlari endi firma blankida nomlanmaganligi va kompaniyaning menejerlari kabi foyda olish uchun teng javobgar bo'lgan holatlarda to'g'ri keladi.

Biroq, boshqaruv keng ma'noda tashkilot maqsadlarini belgilash, ushbu maqsadlarga erishish uchun olinadigan yo'nalish va tashkilotdagi mansabdor shaxslarning roli va majburiyatlari bilan bog'liq vazifa sifatida qaraladi. Ob'ektiv nazar bilan qaraydigan bo'lsak, boshqaruv deganda tashkilotda WHAT bilan bog'liq atama mavjud bo'lib, hukumat bu so'zdan kelib chiqadi va biz hukumat nima qilishini bilamiz. Tashkilot nima qilishi kerak va kelajakda nima bo'lishi kerak, bu avvalambor boshqaruv masalasi. Boshqarish qoidalar va qoidalarga rioya qilinishini ta'minlaydi va tashkilot ichidagi ziddiyatlarning oldini olish uchun zarur siyosatlarni o'zgartiradi.

Boshqaruv

Menejment bu kunlarda tashkilotlarda keng tarqalgan atama. Bu resurslarni taqsimlash bilan bog'liq bo'lib, tashkilotning kundan-kunga ishlashiga qarab turadi. Menejmentning roli, bugungi kunda aksariyat hollarda direktorlar kengashi bo'lib qoladigan, boshqaruv kengashi tanlagan yo'nalishda tashkilotning uzluksiz ishlashiga qarashdir. Menejment bir vaqtning o'zida turli darajalarda ishlaydi va nafaqat jamoatchilikka, balki manfaatdor tomonlarga ham kompaniyaning yuzini ifodalaydi. Xodimlarni yollash va ishdan bo'shatish, buxgalteriya hisobini yuritish, yozuvlarni tekshirish, buyurtmalarni bajarish, xom ashyoni tartibga solish va ishlab chiqarishga qarash - bularning barchasi menejment tizimiga kiradi.

Boshqaruv va menejment o'rtasidagi farq nima?

• Boshqaruv - bu direktorlar kengashi bilan ko'proq bog'liq bo'lgan atama, menejment - bu tashkilotdagi rahbar va rahbar xodimlar bilan ko'proq bog'liq bo'lgan atama.

• Boshqaruv bu maqsadlarga erishish uchun qanday maqsadlar va yo'nalishlarni belgilash bilan bog'liq bo'lsa, menejment tashkilotni mukammal boshqarish uchun kunlik operatsiyalarni bajarish bilan shug'ullanadi.

• Boshqarish tashkilotda nimaga javob beradi (u bir necha yil ichida nima qiladi va u qanday bo'lishi kerak), boshqaruv esa tashkilotdagi (tashkilot maqsadlariga qanday erishish) javob beradi.