Binomial va normal taqsimot

Tasodifiy o'zgaruvchilarning ehtimoliy taqsimoti statistika sohasida muhim rol o'ynaydi. Ushbu ehtimoliy taqsimotlardan binomial tarqalish va normal taqsimot haqiqiy hayotda eng ko'p uchraydigan ikkita narsadir.

Binomial tarqatish nima?

Binomial taqsimot bu tasodifiy o'zgaruvchiga mos keladigan X taqsimotdir, bu har birining muvaffaqiyatli p / p tajribasiga ega bo'lgan, ha / yo'q mustaqil tajribalarning yakuniy ketma-ketliklari muvaffaqiyatlarining soni. X ta'rifidan ko'rinib turibdiki, u diskret tasodifiy o'zgaruvchidir; Binomial tarqalish ham diskretdir.

Oddiy taqsimot nima?

Bu taqsimot normal deb ataladi, chunki tabiiy hodisalarning aksariyati normal taqsimotni kuzatadi. Masalan, odamning IQ darajasi odatda taqsimlanadi. Grafikdan ko'rinib turibdiki, qo'ng'iroq shaklidagi o'rtacha va nosimmetrikdir. O'rtacha, rejim va median mos keladi. Egri chiziq ostidagi maydon ma'lum bir shartni qondiradigan aholining qismiga to'g'ri keladi.

Binomial va normal taqsimot o'rtasidagi farq nima?