Angiospermalar va gimnospermlar

Angiosperm hayot tsiklining diagrammasi

Adabiyotlar